Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Βαβέλ

Όλοι μιλούσανε ακατάληπτες γλώσσες. Κανείς δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με κανέναν. Κάποιοι θέλαν να γίνει αυτό το έργο, ενώ άλλοι είχαν αντίθετη γνώμη.

Τώρα καταλάβαμε ποιος είναι ο πύργος της Βαβέλ. Εννοήσαμε τον βαθύτερο συμβολισμό του. Οι φωνές μες στο κεφάλι μας... Εμείς είμαστε ο πύργος της Βαβέλ. Το σώμα μας, ο εαυτός μας.