Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Ηλιοτρόπια

... Σήκωσα το κεφάλι και διαπίστωσα ότι όλα τα ηλιοτρόπια του χωραφιού ήταν στραμμένα προς το μέρος μου. Μετακινήθηκα, έκανα μερικά βήματα και άλλαξα θέση. Με ένα ανεπαίσθητο σύρσιμο τα μεγαλοπρεπή φυτά στρέψαν πάλι αργά τα άνθη τους πάνω μου. Μόλις είχα σκοτώσει έναν άνθρωπο. Και τα ηλιοτρόπια ήταν αυτόπτες μάρτυρες του φόνου.