Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Ερώτηση

Αν και η ερώτηση μου ήταν σιωπηλή, η απάντηση δόθηκε με πολυλογία.