Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Πόλη - καράβι

Πολύ συχνά νιώθουμε ότι η πόλη στην οποία ζούμε είναι στην πραγματικότητα ένα μεγάλο καράβι. Δεν μας ωθεί σε αυτή την σκέψη ο υποτιθέμενος φλοίσβος των κυμμάτων που σκάνε στην πλώρη της τεράστιας ακάτου, ούτε η αίσθηση του διαρκούς ταξιδεύειν. Αλλά η ναυτία που έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο στομαχι μας...