Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Πριν από τον Σίσυφο

Η χελώνα έφτασε πριν από τον Σίσυφο στην κορφή του λόφου.