Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Γλώσσα

Ονομάσαμε την φυλακή μας "γλώσσα" και ζήσαμε μέσα σε αυτήν ελεύθεροι...